>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات روان شناسی ورزشی   
سال:1396 - دوره: - شماره:20


  tick  اثر تمرین مقاومتی بر تصویر بدنی، اختلال خوردن و عملکرد جنسی زنان لاغر - صفحه:137-148

  tick  بررسی تاثیر روش‌‌های معرفی روتین، تصویرسازی و ترکیبی بر اجرا و بازنمایی ذهنی سرویس موجی والیبال - صفحه:149-168

  tick  بررسی رابطۀ علی رهبری موثق با عملکرد تیمی: ‌نقش میانجی سرمایۀ روان‌شناختی (مورد مطالعه: فوتسالیست‌های منطقۀ آزاد چابهار) - صفحه:119-136

  tick  تاثیر شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر میزان تکانشگری مردان جوان ورزشکار - صفحه:73-84

  tick  تاثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیش‌فعالی در کودکان 10-5 سال - صفحه:37-48

  tick  رابطه بین سطح مهارت‌های روانی بازیکنان فوتبال نوجوان نخبه و میزان بروز آسیب‌های ورزشی: مطالعۀ آینده‌نگر - صفحه:17-26

  tick  روان سنجی نسخۀ فارسی جدول بازنگری شده عواطف ورزشی: تمایز انگیختگی از اضطراب شناختی در مدل فاجعه - صفحه:49-72

  tick  مقایسه اضطراب رقابتی و ترس از شکست در پست‌های مختلف فوتبال - صفحه:1-16

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس هدف‎مداری در فعالیت بدنی - صفحه:27-36

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس‌های بازپردازش ویژۀ تصمیم و حرکت - صفحه:97-118

  tick  پیش‌بینی تفکر خلاف‌‌ واقع بر‌اساس خلق و خوش‌بینی: مطالعه لیگ دو‌و‌میدانی مردان ایران - صفحه:85-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved