>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی تفکر خلاف‌‌ واقع بر‌اساس خلق و خوش‌بینی: مطالعه لیگ دو‌و‌میدانی مردان ایران  
   
نویسنده مهری صابر ,پورآقایی اردکانی زهرا
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 20 - صفحه:85 -96
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی تفکر خلاف ‌‌واقع بر‌اساس خلق و خوش‌بینی در لیگ دو‌و‌میدانی‌ مردان در سال (1393) بود. آزمودنی‌ها را 92 دونده لیگ دو‌و‌میدانی تشکیل دادند که ‌طبق جدول مورگان از میان 118 دونده انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه برومرز، جهت‌گیری زندگی و ‌تفکر خلاف واقع برای رخدادهای منفیاستفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که تفکر خلاف واقع رو به پایین با آرامش و خوش‌بینی، تفکر خلاف واقع رو به بالای بدون ارجاع با خشم و افسردگی و تفکر خلاف واقع رو به بالای خود‌ارجاع با تنش دارای ارتباط مثبت و معنادار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، ابعاد خلق می‌توانند جهت تفکر خلاف واقع را پیش‌بینی نمایند. همچنین، تفکر رو به بالا که بر پیامدهایی بهتر از آنچه اتفاق افتاده است، متمرکز می‌باشد، منجر به بروز هیجانات منفی می‌شود؛ اما تفکر رو به پایین به‌دلیل آن‌که بر پیامدهایی بدتر از آنچه اتفاق افتاده است، متمرکز می‌باشد، باعث بروز هیجانات مثبت می‌شود.
کلیدواژه تفکر خلاف‌ واقع، خلق، خوش‌بینی، نظریۀ نورم، نظریۀ عملکردی تفکر خلاف واقع‌
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی, ایران
 
   The Prediction of Counterfactual Thinking According to Mood and Optimistic Outlook: Study of Iranian Men Athletics League  
   
Authors Mehri Saber ,Pooraghaei Ardakani Zahra
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved