>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر روش‌‌های معرفی روتین، تصویرسازی و ترکیبی بر اجرا و بازنمایی ذهنی سرویس موجی والیبال  
   
نویسنده مرادی ناهید ,فاضلی داوود
منبع مطالعات روان شناسي ورزشي - 1396 - شماره : 20 - صفحه:149 -168
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش‌های معرفی روتین، تصویرسازی و ترکیبی بر اجرا و بازنمایی ذهنی سرویس موجی والیبال بود. بدین‌منظور، 40 دختر به‌صورت تصادفی به چهار گروه معرفی روتین، تصویرسازی، ترکیبی و کنترل تقسیم شدند. پس از پیش‌آزمون، شرکت‌کنندگان بر‌اساس گروه‌بندی مربوطه، تکلیف را به‌مدت هفت روز (هر روز پنج‌ بلوک 10 کوششی) تمرین ‌نمودند. یک هفته پس از آخرین روز تمرین، شرکت‌کنندگان پس‌آزمون را انجام دادند. نتایج نشان می‌دهد که گروه ترکیبی نسبت به دو گروه تجربی دیگر عملکرد بهتری داشته است. گروه معرفی روتین نیز نسبت به گروه تصویرسازی عملکرد بهتری را نشان می‌دهد. با‌این‌حال، در متغیر بازنمایی ذهنی، گروه تصویرسازی نسبت به دو گروه دیگر بازنمایی ساختاریافته‌تری داشته است. علاوه‌‌بر‌این، گروه ترکیبی نسبت به گروه معرفی روتین از بازنمایی ساختاریافته‌تری برخوردار می‌باشد. این نتایج با توجه به مکانیزم‌های زیربنایی این روش‌های تمرینی مورد بحث قرار گرفته است.
کلیدواژه تصویرسازی، معرفی روتین، بازنمایی ذهنی، فرایندهای شناختی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی david.fazeli@stu.um.ac.ir
 
   Investigation of Effect of Routine Introduction, Imagery and Mixed Methods on Performance and Mental Representation of Volleyball Overhand FloatServe  
   
Authors Fazeli Davoud ,Moradi Nahid
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved