>
Fa   |   Ar   |   En
   جستارهای زبانی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:5


  tick  بررسی فراتحلیلی تاثیر شیوه آموزشی ژانر مدار بر پیشرفت میزان مهارت در نگارش زبان انگلیسی - صفحه:107-137

  tick  بررسی مقایسه‌ای آرایش واژگانی برمبنای دیدگاه رده‌شناسی هاکینز - صفحه:269-292

  tick  تحلیل ارتباط بینامتنی آیۀ تطهیر با عمده‌ترین آیات امامت، ولایت و فضائل اهل‌بیت(ع) - صفحه:27-52

  tick  تحلیل نشانه‌شناختی شیوه‌های گفته‌پردازی در یسن‌های نهم و دهم اوستا - صفحه:159-179

  tick  توصیف و تحلیل شیوه‌های زبانی و فر زبانی وکلا جهت اقناع در دادگاه‌های علنی ایران: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری (زبان‌شناسی حقوقی) - صفحه:139-158

  tick  سطوح اهداف آموزشی در تمرین های مجموعه های آموزشی صدی الحیاه و العربیه بین یدیک (تحلیل محتوا براساس طبقه بندی اندرسون و کراثول در حیطۀ شناختی) - صفحه:1-26

  tick  عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) - صفحه:181-204

  tick  فرایندهای واجی رسایی‌بنیاد در زبان‌های ترکی - صفحه:235-268

  tick  کلیشه‌های زبانی در متون کلاسیک ادب عامه فارسی - صفحه:53-78

  tick  معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری موثر در پذیرش نوواژههای مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی - صفحه:79-105

  tick  مقایسه معیارسازی زبان فارسی در دوره‌های پیش و پس از مشروطه - صفحه:205-234

  tick  نشانه‌معناشناسی گفتمان تبلیغی موسی(ع) - صفحه:293-318
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved