>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:4


  tick  ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی در دوره‌های آتی، مطالعه موردی: دشت چمچمال - صفحه:913-928

  tick  ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت مغان با سناریوهای Rcps - صفحه:977-993

  tick  ارزیابی تاثیر سطوح مختلف استحصال نزولات جوی در تامین آب آبیاری درختان پسته - صفحه:900-912

  tick  ارزیابی خشکسالی‌های هیدروژئولوژیکی و هواشناسی دشت شهرکرد و تعیین مناطق بحرانی آبخوان - صفحه:875-889

  tick  ارزیابی مکانی-زمانی داده‌های تبخیر-تعرق ‌واقعی پایگاه‌های جهانی در حوزه آبخیز سد کرخه - صفحه:1024-1039

  tick  ارزیابی و تحلیل آماری عوامل مورد استفاده در تحلیل منطقه‌ای سیلاب و روش‌های همگنی حوزه‌های آبخیز در ایران - صفحه:1009-1023

  tick  ارزیابی پذیرش سازگاری با خشکسالی به کمک نظریه عمل منطقی، مورد مطالعه: کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:941-952

  tick  بررسی اثر ماسه بادی بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه با استفاده از دو روش آبیاری - صفحه:994-1008

  tick  بررسی تاثیر خشکسالی بر کاهش دبی چشمه‌های غرب ایران، مطالعه موردی: سراب نیلوفر - صفحه:1040-1054

  tick  بررسی روند تغییرات سبزینگی جنگل‌های بلوط غرب و پدیده گرد و غبار با استفاده از تلفیق داده‌های ماهواره‌ای و هواشناسی در استان کرمانشاه - صفحه:1075-1088

  tick  بررسی ویژگی‌های خاک‌شناسی و پوشش‌ گیاهی سازندهای مارنی، مطالعه موردی: مارن‌های منطقه سبزوار - صفحه:929-940

  tick  بهره‌گیری از مدل Swmm در تعیین قابلیت جمع‌آوری و استحصال رواناب شهر بابلسر، استان مازندران - صفحه:1055-1064

  tick  تاثیر استفاده از جریانات زیرقشری در بهبود کیفیت خاک و کنترل فرسایش در اراضی دیم‌زار کم‌بازده - صفحه:953-961

  tick  توسعه ظرفیت‌های جمعی و فردی ذی‌نفعان برای بهره‏برداری پایدار از تالاب بیشه‏دلان شهرستان بروجرد - صفحه:1065-1074

  tick  روش بهینه تعیین غلظت آستانه بحرانی هدررفت فسفر برای خاک‌های حوزه آبخیز تلخه‌رود، استان آذربایجان شرقی - صفحه:890-899

  tick  سهم برآورد رواناب ناشی از ذوب برف در تامین نیاز آبی اراضی زراعی زیرحوضه چهل‌گزی، استان کردستان - صفحه:962-976

  tick  شبیه‌سازی رسوب معلق رودخانه‌های کشور با استفاده از فناوری تلفیق مدل‌های هوشمند و سامانه مکانی متن‌باز، مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری رازین، حوزه آبخیز رودخانه مزلقان در استان مرکزی - صفحه:1089-1101

  tick  شبیه‌سازی نقشه کاربری اراضی سال 2026 با استفاده از مدل Clue-S در حوزه آبخیز رحیم‌آباد - صفحه:1102-1121

  tick  گزارش فنی: بررسی کارایی مدل Epm از طریق رسوب‌سنجی مخازن بندهای کوچک - صفحه:1133-1145

  tick  گزارش فنی: تعیین نقاط مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کویر میقان - صفحه:1122-1132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved