>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:17


  tick  ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:127-146

  tick  ارزش گذاری برند رایتل - صفحه:75-97

  tick  ارزیابی نقد شوند گی سهام شرکت ها بر مبنای شاخص های کمی و عوامل مکنون با تکنیک بهینه سازی فازی گروهی چند هدفه مبتنی بر سیستم نسبت - صفحه:1-19

  tick  ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد تحلیل اختیار واقعی: مطالعه موردی بررسی امکان سنجی یک طرح نیروگاهی 500 مگاواتی - صفحه:207-225

  tick  بده وبستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای - صفحه:113-126

  tick  بررسی اثر آهنربایی ناشی از دامنه نوسانات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:21-36

  tick  بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:37-53

  tick  بررسی تاثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت ها با فرصت های سرمایه گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران - صفحه:147-164

  tick  بررسی رابطۀ بین سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:165-186

  tick  بررسی هم حرکتی میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو با استفاده از تحلیل موجک - صفحه:227-251

  tick  بررسی و ارزیابی کارایی آتی کرک اسپرد در پیش بینی قیمت نفت خام - صفحه:187-205

  tick  تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت تصمیمگیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:99-112

  tick  مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:55-74

  tick  نقش صنعت ترجمه در اقتصاد دانش بنیان: سرمایه گذاری یا سرمایه سوزی علمی و فرهنگی - صفحه:253-262
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved