>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزش گذاری برند رایتل  
   
نویسنده حنفی زاده پیام ,راد آزاده
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:75 -97
چکیده    برند، از ارزشمندترین دارایی های نامشهود و عامل تمایز شرکت ها برای مشتریان است. ارزش مالی برند درمدیریت استراتژیک، تعاملات مالی و دعاوی قضایی کاربرد دارد. با فراهم شدن امکان پذیرش ارزش مالی برندبعنوان وثیقه بانکی خصوصا برای صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری مداوم و راهکارهای تامین مالی هستند،مشخص بودن ارزش مالی برند شرکت، مزیتی در اخذ تسهیلات محسوب می شود. صنعت ارتباطات، از جمله ایننوع صنایع بوده و بنابراین برآورد ارزش مالی برند در این صنعت حائز اهمیت است. در این پژوهش با هدفارزش گذاری مالی برند صنعت اپراتورهای تلفن همراه، به بررسی روش های موجود برای ارزش گذاری برند، صنعت اپراتورهای تلفن همراه و سپس ارزش گذاری شرکت رایتل به عنوان مطالعه موردی پرداختیم. انتخاب مدل مناسب ارزش گذاری از روش تاپسیس انجام و دو مدل intangible business و financial world انتخاب شد.انتخاب دو روش، برای سنجش اعتبار ارزش نهایی ارزش گذاری انجام شد. با به کارگیری مفهوم عدد موقعیت برای هر یک از روش ها نشان داده شد که حساسیت آن ها نسبت به ورودی، کم و نتایج آن ها بطور نسبی قابل اعتماد است.
کلیدواژه ارزش ویژه برند، ارزش گذاری برند، صنعت ارتباطات، مدل Intangible Business، مدل Financial Word
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علم و فرهنگ, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved