>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر آهنربایی ناشی از دامنه نوسانات قیمت در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده فلاح پور سعید ,محمدیان زهرا
منبع دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:21 -36
چکیده    حدود نه سال است که دامنه نوسان قیمت به شکل درصدی از قیمت در بورس اوراق بهادار تهران همچونبسیاری از بازارهای سهام نوظهور، به منظور کنترل نوسانات قیمت ها و ثبات بازار مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از آثار منفی این مکانیسم در بازارها با عنوان اثر آهنربایی شناخته می شود. پژوهش حاضر اثر آهنرباییناشی از دامنه نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های پنل لاجیت مورد بررسی قرارمی دهد. در این پژوهش فرضیه وجود اثر آهنربایی ناشی از بکارگیری دامنه نوسان تایید شد و رابطه وسعتدامنه نوسان با شدت اثر آهنربایی مورد تایید قرار نگرفت.
کلیدواژه اثر آهنربایی، دامنه نوسان قیمت، مکانیسم معاملات
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی mohamadian_zahra@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved