>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزه های حقوق کیفری   
سال:1399 - دوره:17 - شماره:19


  tick  ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392) - صفحه:229-248

  tick  بازاندیشی شرط برابریِ دین در قصاص در پرتو آرای فقهی - صفحه:209-228

  tick  جرم‌انگاری بین‌المللی زیست‌بوم‌زدایی - صفحه:273-304

  tick  جرم‌انگاری پیش‌دستانۀ اعمال تروریستی - صفحه:123-160

  tick  حقوق دفاعی متهم؛ مفهوم و ابعاد مختلف آخرین دفاع متهم - صفحه:99-122

  tick  سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست‌محیطی - صفحه:69-98

  tick  مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطرۀ جانی اشخاص) - صفحه:161-188

  tick  مٶلفه‌های قطعنامه شورای امنیت در گِرو تفسیر مقررات اساسنامه در رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی؛ از کارکرد تا دستاوردهای آن در وضعیت سودان - صفحه:189-208

  tick  واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر - صفحه:249-272

  tick  پالایش فضای مجازی در پرتو اسناد حقوق بشری - صفحه:35-68

  tick  چالش‌های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران - صفحه:3-34

  tick  چالش‌های پیش روی صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک - صفحه:305-338
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved