>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی پژوهش های ریشه شناختی در حوزه بررسی وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی (مطالعه موردی: فرهنگ واژگان فارسی در انگلیسی) - صفحه:105-122

  tick  ارزشیابی پویا دانش کاربرد شناسی: با تکیه بر کنش های گفتاری عذرخواهی و درخواست - صفحه:187-206

  tick  ارزیابی فرآیندهای واژی در گونه زبان زندان - صفحه:123-138

  tick  بررسی تاثیر مقایسه ای داستان گویی و بازنویسی متن بر درک اصطلاحات زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی - صفحه:301-318

  tick  بررسی راهبردهای پیشرفت حرفه ای مستمر: الگویی برای موفقیت مدرسان زبان انگلیسی - صفحه:319-335

  tick  بررسی عقاید و رفتار اساتید زبان و اساتید دروس تخصصی در تهیه و تدوین مطالب درسی زبان تخصصی رشته‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران: بررسی در سطح ملی - صفحه:167-186

  tick  دیدگاه‌های مدرسان در مورد زبان تخصصی هوانوردی - صفحه:207-246

  tick  رابطه بین خلاقیت، انگیزه و صحّت و شیوایی گفتار برای فراگیران زبان خارجی - صفحه:271-300

  tick  روایی آزمون و عوامل بوجود آورنده واریانس نامربوط به سازه: بررسی نقش رایانه ،جنسیت، سن، زبان مادری، رشته تحصیلی در نتایج تافل آی بی تی Ibt - صفحه:139-166

  tick  طراحی و اعتبارسنجی مدلی برای تعیین سطح رایانه‌ای توانایی ترجمه انگلیسی به فارسی دانشجویان از طریق سنجش پویا - صفحه:247-270

  tick  فراگیری توصیف کنندگان اسم در زبان عربی (زبان سوم) توسط فارسی زبانان (زبان اول) فراگیر زبان انگلیسی ( زبان دوم) - صفحه:83-104

  tick  نگاهی دیگر به توسعۀ پرسشنامه راهبردهای نگارش: کاربردی از پروتکول تفکر گویا - صفحه:57-82

  tick  واکاوی اسم‌های مختوم به –E در زبان آلمانی: براساس راهبردهای تعویض - صفحه:5-26

  tick  واکاوی کیفی عوامل موثر بر شرکت در دوره های آمادگی آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (Msrt): با رویکرد نظریه داده بنیاد - صفحه:27-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved