>
Fa   |   Ar   |   En
   آسیب شناسی پژوهش های ریشه شناختی در حوزه بررسی وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی (مطالعه موردی: فرهنگ واژگان فارسی در انگلیسی)  
   
نویسنده داوری حسین ,علوی مقدم سید بهنام ,خیر آبادی رضا
منبع پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي - 1397 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:105 -122
چکیده    بررسی دامنه نفوذ و گسترش واژه‌های فارسی در زبان‌های مختلف از جمله موضوعات درخور توجه در حوزه پژوهشهای ریشه‌شناختی به شمار می‌آید که تاکنون به انتشار آثار داخلی و خارجی متعددی در قالب مقاله و یا فرهنگ‌های واژگانی مستقل انجامیده است. در این بین، در بین زبانهای اروپایی، زبان انگلیسی به دلایلی چند توجه بیشتری را به خود جلب نموده است به نحوی که شاهد انتشار آثار متعددی در این خصوص بوده‌ایم که از آن جمله می‌توان به فرهنگ واژگان فارسی در انگلیسی تالیف احمد میرفضائلیان (1385) اشاره نمود؛ اثری که بازبینی و نقد آن با هدف ارایه تصویری از ضعف‌ها، کاستی‌ها و اشتباه‌های آن موضوع اصلی این مقاله است. به‌طور خلاصه، کاستی‌های این فرهنگ ریشه‌شناختی در شش مقوله و به شیوه‌ای توصیفیتحلیلی بررسی و ارایه شده است. یافته‌ها مبین آن است که معرفی واژه‌های غیرفارسی به عنوان واژه‌های فارسی، ارایه شواهد و مثالهای نامناسب، ارایه معادلهای نامناسب، معرفی سیر انتقال نادرست و ... مهمترین ضعف‌های این فرهنگ به حساب می‌آید.
کلیدواژه نقد فرهنگ، ریشه‌شناسی، واژه فارسی، زبان انگلیسی، دگرگونی معنایی
آدرس دانشگاه دامغان, ایران, سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, ایران, سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, ایران
پست الکترونیکی rkheirabadi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved