>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی   
سال:1390 - دوره:1 - شماره:2


  tick  اثر سبک رهبری مربیان بر جو انگیزشی و رضایتمندی بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران - صفحه:101-115

  tick  ارتباط بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی کاری استادان تربیت بدنی دانشگاههای ایران - صفحه:57-67

  tick  ارتباط سبک های مدیریت تعارض و کیفیت ارتباط میان مدیر- کارمند - صفحه:57-67

  tick  ارتـباط بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب - صفحه:137-147

  tick  بررسی سبک رهبری خلاق مسیولان هییت های ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول گرا، عمل گرا و مردم مدار - صفحه:31-43

  tick  تاثیر آرایش تمرینی مسدود، تصادفی و فزاینده نظام دار بر یادگیری پاس بسکتبال - صفحه:87-99

  tick  تاثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه - صفحه:2-9

  tick  تاثیر رفتارهای مربیگری برکارایی (کارآمدی) مربیگری و پویایی تیمی - صفحه:11-29

  tick  تعیین نیازهای توجه سرویس پرشی والیبال با استفاده از روش تکلیف دوگانه - صفحه:117-135

  tick  کارآفرینی ورزشی: رویکردی نوظهور در کارآفرینی و مدیریت ورزشی - صفحه:69-86
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved