>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان و ادب فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:48


  tick  بازتاب بحران هویت زن امروزی در رمان احتمالاً گم‌شده‌ام (از منظر نشانه‌شناسی اجتماعی) - صفحه:238-267

  tick  برداشت های عرفانی از داستان یوسف(ع) - صفحه:215-237

  tick  بررسی جلوه‌های فرهنگ عامۀ ایرانی در سفرنامه‌های هینریش بروگش آلمانی - صفحه:1-34

  tick  بررسی مفاهیم غنایی در رمان شوهر آهوخانم - صفحه:325-356

  tick  بروج و علم احکام نجوم مربوط به آن در دیوان سنایی - صفحه:186-214

  tick  تحلیل ارتباطات غیرکلامی در منظومه خسرو و شیرین نظامی - صفحه:62-99

  tick  تحلیل سبک شناسی ترکیب ‌بند «با کاروان نیزه» علیرضا قزوه - صفحه:127-163

  tick  تحلیل سروده های پروین اعتصامی با رویکردی بر مولفه های روانشناسی اجتماعی (مطالعه ی موردی: پییشداوری و جاذبه) - صفحه:35-61

  tick  تحلیل سفرهمای به چین در منظومۀ همای و همایون خواجوی کرمانی بر اساس نظریۀ کهن الگوی «سفرقهرمان» جوزف کمبل - صفحه:164-185

  tick  ساختار سیاسی شاهنامه در اندیشه سیاسی مکتب فرانکفورت - صفحه:296-324

  tick  سبک شناسی لایه ای اشعار نادر نادرپور - صفحه:100-126

  tick  فعل بسیط و مرکب در زبان فارسی معاصر: چالش‌ها و راهکارها - صفحه:377-403

  tick  لزوم و اهمیت تصحیح مجدد دیوان بابا فغانی شیرازی - صفحه:357-376

  tick  معرفی نسخه خطی صفاء‌القلوب و بررسی ویژگی‌های سبکی آن - صفحه:268-295
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved