>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل سبک شناسی ترکیب ‌بند «با کاروان نیزه» علیرضا قزوه  
   
نویسنده زیلابی عزیز ,پاکدل مسعود ,منصوری سیما ,تدینی منصوره
منبع زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - 1400 - دوره : 13 - شماره : 48 - صفحه:127 -163
چکیده    ترکیب‌بند «با کاروان نیزه» از علیرضا قزوه یکی از معروف‌ترین منظومه‌های ادبیات دینی معاصر به‌شمارمی‌رود. شاعر ضمن خلق شعری حماسی و پرشور، بیشتر اهداف و نتایج آن واقعه را بیان‌کرده و در بارۀ عوامل ایجاد آن صحبت‌می‌کند و آن را بستری برای بیان مفاهیم آزادی، دفاع از حق و مقاومت در برابر ظلم قرارمی‌دهد. در سطح ساختار، قوافی، ردیف‌ها و واژگزینی‌هایش همه در راستای همین هدف انتخاب‌شده‌است. مضامین شعر او نیز از این واقعه به‌عنوان یک انقلاب عظیم خبرمی‌دهد. توجه به موسیقی درونی، برجسته‌سازی مفاهیم و مضامین، استفاده از واژگان نشان‌دار، روانی و سادگی هوشمندانه، استفادۀ هنرمندانه از عناصر بلاغی، تصویرسازی مخیّل و عاطفی، مخاطب‌محوری، مفهوم‌گرایی، تاکید بر نهادینه‌ساختن مضامین دینی، انقلابی، انسانی و آرمانی از جمله ویژگی‌‌های سبکی شعر اوست. از آنجا که سبک‌شناسی ابزاری برای شناسایی هویت انسانی، علمی، ادبی و ایدئولوژیک شاعر است، از این رو این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس سبک‌شناسی لایه‌ای (مدرن) به بررسی ویژگی‌های بارز سبکی ترکیب‌بند عاشورایی این شاعر پرداخته‌است. نتایج پژوهش نشان‌می‌دهد شاعر از تمام امکانات و عناصر شعر در جهت تبیین اندیشه‌های دین‌باورانه‌اش بهره‌برده‌است و بر اساس همین اندیشه‌ها و مضامین علوی، حسینی و عاشورایی، او را می‌توان شاعری مفهوم‌گرا نامید. نگاهی به جنبه‌های ادبی و زبانی شعر قزوه نشان‌می‌دهد که شاعر با موازین ادبی و زبانی گذشته و حال آشنایی دارد و برای افزودن بر تاثیر کلام خود هر کجا که مناسب دانسته از آنها بهره‌برده‌است.
کلیدواژه ادبیات آیینی، ادبیات معاصر، سبک‌شناسی لایه‌ای، شعر عاشورایی، علیرضا قزوه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز, گروه زبان و ادبیات فارسی, ایران
پست الکترونیکی ms.tadayoni@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved