>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی   
سال:1400 - دوره:11 - شماره:1


  tick  ابعاد راهبردهای فراشناختی جستجوی اطلاعات در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد - صفحه:238-257

  tick  از آموزش تا آزمون: تحلیل مقایسه‌ای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی با برنامه‌های درسی - صفحه:281-299

  tick  امکان‌سنجی استفاده از شبکه استنادی فهرست منابع موجود در پیشنهاده پژوهشِ (پروپوزالِ) دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پیشنهاد مقاله‌های مرتبط به آنها - صفحه:322-334

  tick  بررسی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان و کم‌بینایان در کتابخانه‌های عمومی ایران و ارائه راهکارهای پیشنهادی به آنها - صفحه:84-108

  tick  بررسی عوامل موثر بر پذیرش نرم‌افزارهای کاربردی فهرست‌نویسی اجتماعی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان بر اساس مدل ثانویه نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (Utaut2) - صفحه:300-321

  tick  بررسی کمی و کیفی وضعیت نام‌ کتابخانه‌های عمومی ایران - صفحه:40-65

  tick  تحلیل فرایند مجموعه‌سازی کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران - صفحه:151-174

  tick  دلایل آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی «مگ‌ایران» و «نورمگز» - صفحه:220-237

  tick  رابطه مهارت‌های ارتباطی کتابداران و کیفیت ارائه خدمات: نقش واسطه‌ای اخلاق حرفه‌ای - صفحه:66-83

  tick  رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران - صفحه:127-150

  tick  شناسایی عوامل موثر بر کاربرد پذیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها: یک مطالعه مبتنی بر نظریه داده بنیاد - صفحه:175-198

  tick  طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مدیران مبتنی بر انباره داده در حوزه دانشگاهی - صفحه:335-356

  tick  مدل‌سازی موضوعی و کاربرد آن در پژوهش‌ها: مروری بر ادبیات تخصصی - صفحه:23-39

  tick  مدیریت کلان‌داده مبتنی بر رایانش‌ابری در کتابخانه‌های دانشگاه‌های سطح اول ایران - صفحه:357-379

  tick  منابع آموزشی باز: بررسی تجربه ‌عملی در دنیا - صفحه:258-280

  tick  منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی - صفحه:5-22

  tick  مورد پژوهی اجتناب از اطلاعات در دانشجویان پزشکی - صفحه:198-219

  tick  نقش کیفیت خدمات ارائه شده، رضایتمندی و سودمندی‌ درک شده بر اشتیاق به بازگشت مراجعه‌کنندگان کتابخانه: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه - صفحه:109-126
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved