>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های محیط زیست   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:18


  tick  اثر سالخوردگی جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شهرنشینی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در منطقه خاورمیانه: کاربرد مدل هم جمعی پنل - صفحه:37-48

  tick  ارزیابی اقتصادی – زیست محیطی صید ماهی در سواحل استان هرمزگان - صفحه:49-62

  tick  ارزیابی ریسک جنبه‌های محیط زیستی ساخت مخازن نفت خام قشم در فاز ساختمانی - صفحه:201-212

  tick  بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش کشاورزی ایران - صفحه:29-36

  tick  بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی - صفحه:3-18

  tick  بررسی رابطه آموزش و عملکرد محیط زیستی با تاکید بر وضعیت ایران - صفحه:263-274

  tick  بررسی روند و توزیع مکانی پارامتر های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک و بیابانی(مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) - صفحه:89-100

  tick  بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد - صفحه:77-88

  tick  بررسی مدل اشغال مرال (Cervus Elaphus) در زیستگاه‌های جنگلی هیرکانی (مطالعه موردی: پارک‌ملی گلستان) - صفحه:189-200

  tick  بررسی مقیاس‌های مختلف به منظور تعیین پارامترهای زیستگاهی مطالعه موردی: پلنگ پارک ملی گلستان - صفحه:181-188

  tick  بررسی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان با استفاده از مدل های تصمیمگیری Chaid و Crt - صفحه:129-142

  tick  تحلیل فضایی آلاینده Pm2.5 و همبستگی آماری آن با پارامترهای هواشناسی در تهران - صفحه:143-156

  tick  تعیین کننده های نگرش محیط زیست گرایانه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس - صفحه:285-298

  tick  تفاوت اقتصادی-اجتماعی کشورها و تاثیر آن بر جای پای بوم شناختی (مقایسه رابطه جای پای بوم شناختی با تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب جهان) - صفحه:63-76

  tick  توزیع جغرافیایی غلظت عناصر اصلی و کم‌یاب و نسبت ایزوتوپ‌های استرانسیوم در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از طیف‌سنجی جرمی پلاسمای جفت‌شده القایی - صفحه:171-180

  tick  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز در شهرداری ها - صفحه:251-262

  tick  فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و روی در عضله و کبد اردک ماهی (Esox Lucius) مصب رودخانه های استان مازندران و گیلان - صفحه:157-170

  tick  کاربرد روش انتقال منافع در ارزشگذاری منابع آبی؛ مطالعه موردی ساحل سیترا شهرستان نوشهر - صفحه:19-28

  tick  مدل علی عوامل موثر در رفتارهای حفاظت از محیط زیست ( مورد مطالعه: گردشگران داخلی استان فارس) - صفحه:239-250

  tick  مدل‌سازی الگوی کاربری‌ اراضی شهرستان بهبهان در مقطع زمانی 1406-1378 با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:223-238

  tick  مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات میانگین سالانه دمای تهران - صفحه:101-112

  tick  مطالعه فاکتورهای ژئوتکنیکی در ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه سیمان، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک - صفحه:299-311

  tick  مطالعه‌ گرد و غبارهای شدید اصفهان طی دوره 2011-2000 - صفحه:113-128

  tick  نیاز سنجی سامانه های کنترل سرعت از منظر محیط زیست (مطالعه موردی شهر تهران) - صفحه:275-284
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved