>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1398 - دوره:51 - شماره:1


  tick  ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان‌های متولی مقاصد گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان - صفحه:97-110

  tick  ارزیابی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری سطح زمین بر تناسب اراضی برای کاربری‌ها مختلف (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) - صفحه:41-56

  tick  ارزیابی و سنجش فضایی محیط‌زیست شهری با رویکرد شهر سبز (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران) - صفحه:111-127

  tick  بازارهای فراشهری و تغییرات کالبدی محله‌های پیرامون (مطالعۀ موردی: بازارهای فراشهری مبل یافت‌آباد، کیف و کفش امین‌الملک و آلومینیوم قلعه‌مرغی) - صفحه:57-77

  tick  تبیین مفهوم ریسک و سنجش میزان ریسک لرزه‌ای مناطق شهری (مطالعه موردی: نجف‌آباد) - صفحه:1-21

  tick  تحلیل تاثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی محدوده تاریخی شهر ارومیه به ‌روش Space Syntax و Gis - صفحه:79-96

  tick  تحلیل عوامل موثر بر متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان سقز) - صفحه:193-209

  tick  رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر) - صفحه:129-144

  tick  سنجش و ارزیابی میزان حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهر فردوسیۀ شهرستان شهریار - صفحه:23-40

  tick  سیاست‌های زمین‌شهری و تاثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان - صفحه:211-227

  tick  مدل‌سازی مکانیزمانی کیفیت محیط‌زیست شهری - صفحه:229-247

  tick  نقش سیاست‌های تعدیل ساختاری در دگردیسی اقتصاد روستایی ناحیه رضوانشهر - صفحه:159-175

  tick  نگاهی به زیست غیررسمی: مطالعۀ رابطۀ امنیت تصرف و کیفیت زندگی در اوزون‌تپه، بومهن - صفحه:177-192

  tick  هوشمندسازی، رویکردی در تحقق توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) - صفحه:145-157
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved