>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1395 - دوره:30 - شماره:3


  tick  اثر کرم خاکی بر سرعت نیتریفیکاسیون و آمونیفیکاسیون آرژینین در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری - صفحه:880-891

  tick  اثر مقدار کود و زئولیت‌های کلسیمی، پتاسیمی و ترکیبی بر کاهش آبشویی نیترات از خاک - صفحه:829-841

  tick  ارتباط عناصر کم‌مصرف با برخی خصوصیات خاک و لندفرم در اراضی آهکی دشت گلپایگان - صفحه:892-903

  tick  الگو بندی متغیرهای کیفی آب با روش داده مبنا در رودخانه سفیدرود - صفحه:743-757

  tick  برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم سبس و تصاویر لندست در ماهیدشت - صفحه:706-716

  tick  برآورد حجم بهینه مخزن سد بر اساس سطح اعتمادپذیری تامین نیازها - صفحه:672-684

  tick  برآورد کمی ترسیب کربن خاک در سه نوع کاربری (باغ مرکبات، شالیزار و جنگل) در قسمتی از اراضی رامسر، شمال ایران - صفحه:758-768

  tick  برآورد مقاومت فروروی در خاک های زراعی دشت اردبیل با استفاده از توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:941-954

  tick  بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (Lens Culinaris L.) - صفحه:817-828

  tick  بررسی حساسیت پارامترهای موثر بر روندیابی هیدروگراف سیل با روش موج پخشی دیفیوژن با مدل هیدرولوژیکی توزیعی Wetspaدر حوزه آبخیز زیارت گرگان - صفحه:685-697

  tick  بررسی ضریب اختلاط عرضی در آبراهه‌های با مقطع مرکب و پوشش گیاهی غیرمستغرق در سیلابدشت - صفحه:857-867

  tick  بررسی کیفیت خاک با استفاده از کربن ناپایدار و شاخص مدیریت کربن در زمین های کشاورزی منطقه نی ریز، استان فارس - صفحه:930-940

  tick  تاثیر جیبرلیک اسید و نیتروژن بر برخی پارامترهای فیزیولوژی و عناصر غذایی کم‌مصرف پسته تحت تنش کلرید سدیم - صفحه:955-967

  tick  تاثیر حذف مواد آلی بر همدماهای جذب پتاسیم در مقادیر مختلفPh در برخی از خاک‌های استان خوزستان - صفحه:782-795

  tick  تاثیر سطوح رژیم آبیاری بر روی عملکرد دو رقم تجاری انار در شرایط اقلیمی یزد - صفحه:698-705

  tick  تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم سیب زمینی - صفحه:717-729

  tick  تاثیر مواد زائد حاصل از پالایش نفت خام بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک - صفحه:868-879

  tick  تاثیر گیاه وتیور در کاهش شوری و املاح خاک - صفحه:796-804

  tick  تعیین ضریب فرسایش‌پذیری بین‌شیاری خاک بر اساس سیستم‌های فازی و فازی - ژنتیک در استان آذربایجان‎شرقی - صفحه:769-781

  tick  تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی - صفحه:730-742

  tick  شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی - صفحه:904-919

  tick  مدل سازی میزان انباشتگی روی و عدم قطعیت آن در زمین‌های کشاورزی استان کرمانشاه - صفحه:968-983

  tick  مدل‌سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در یک خاک شنی اشباع - صفحه:842-856

  tick  مقایسه تولید رواناب سطحی، ‌هدررفت خاک و عناصر غذایی در آبخیز‌های نمونه و شاهد کاخک، استان خراسان رضوی - صفحه:920-929

  tick  مقایسه دقت مدل‌های ون‌گنوختن و بروکز و کوری در شبیه‌سازی حرکت آب در بقایای لاشبرگ‌های کف جنگل توسط کد Hydrogeosphere - صفحه:984-996

  tick  نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی - صفحه:805-816
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved