>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم محیطی   
سال:1398 - دوره:17 - شماره:3


  tick  ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سیدانفاروق برای هدف های آبیاری و شرب - صفحه:89-106

  tick  ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها - صفحه:209-224

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی خرچنگ Potamon Elbursi در رودخانه های شرق استان تهران - صفحه:163-176

  tick  بررسی پراکنش گونه Dactylis Glomerata در مرتع های شهرستان تکاب (مطالعه موردی مرتع های گولون) - صفحه:107-120

  tick  تاثیر مداخله ‏ای دلبستگی مکانی بر رابطه دلبستگی اجتماعی و رفتارهای محیط ‏زیستی (مورد مطالعه: محله تجریش) - صفحه:75-88

  tick  تاثیر مصرف کمپوست زباله و لجن فاضلاب شهری بر زیست‌فراهمی عناصر غذایی موجود در خاک در کشت پیاز - صفحه:189-208

  tick  تحلیل و ارزیابی اقتصادی الگوی مصرف انرژی و میزان انتشار گازهای گلخانه ‏ای در تولید گندم آبی استان اردبیل - صفحه:137-150

  tick  تحلیل و پیش‌بینی تغییرهای کاربری زمین ها در نواحی ساحلی استان گیلان - صفحه:121-136

  tick  حقوق محیط زیست در دور آنتروپوسِن (نوانسانی) - صفحه:15-28

  tick  ساختارهای اقتصادی اجتماعی باغ‌کشت‌ها و اثر‌های آن بر تنوع‌زیستی گونه‌های کشاورزی: مطالعه موردی: شهرستان خلخال، استان اردبیل - صفحه:45-60

  tick  سنجش عملکرد ذخیره کربن گونه‌های اطلسی (Petunia Hybrida) و جعفری (Tagetes Patula) جهت تدوین الگوی برنامه‌ریزی بهینه در فضای سبز شهری (کلانشهرکرمان) - صفحه:61-74

  tick  شناسایی گرد و غبار در نواحی غرب و جنوب غرب ایران بر مبنای الگوریتم سنجه Dai و داده های طیفی سنجنده مودیس - صفحه:151-162

  tick  کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای و منطق فازی (Anpfuzzy) در شناسایی منطقه های توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا - صفحه:29-44

  tick  مدل سازی ارتباط کادمیم با برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در باغ‌های پسته با استفاده از رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:177-188

  tick  منشایابی آلودگی هیدروکربنی در آب، خاک و رسوب در جنوب تهران - صفحه:1-14
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved