>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم غذایی و تغذیه   
سال:1392 - دوره:10 - شماره:4


  tick  ارزیابی مقدار برخی از عناصر معدنی و فلزات سنگین در کلزا ، یونجه و اسفناج پس از آبیاری با درجات مختلف فاضلاب خانگی - صفحه:45-54

  tick  ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن دانه خرفه - صفحه:81-90

  tick  بررسی اثر فیلم های حاوی نانو ذرات نقره بر زمان ماندگاری رطب مضافتی - صفحه:65-72

  tick  بررسی خواص کاربردی آرد حبوبات واریته های بومی ایران - صفحه:73-80

  tick  بهینه سازی شرایط استفاده از آنزیم های پروتئاز و همی سلولاز در فرمولاسیون نان ویفر - صفحه:37-44

  tick  تاثیر استفاده از ملاس به عنوان جایگزین شکر بر ویژگی های خمیر ، حجم و رنگ کیک روغنی - صفحه:15-22

  tick  تاثیر نمک های امولسیون کننده بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان تشکیل لخته آنزیمی شیر بدون چربی - صفحه:5-14

  tick  تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن ( رقم احمد آقایی ) - صفحه:23-30

  tick  تعیین شرایط بهینه در ریز استخراج مایع - مایع پخشی ترکیبات موجود در عرق گیاهان رزماری و میخک به روش کمومتریکس و شناسایی آنها به روش Gc/Ms - صفحه:31-36

  tick  رابطه ترکیب بدنی و پوکی استخوان در زنان یائسه - صفحه:55-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved