>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای حقوقی   
سال:1399 - دوره: - شماره:41


  tick  ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوام‌گرایی کیفری و تاثیر آن بر سیاست کیفری ایران - صفحه:221-242

  tick  ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه - صفحه:111-146

  tick  تامین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی) - صفحه:353-368

  tick  تحلیل حقوقی تصویب کنوانسیون 2010 پکن در تقویت امنیت هوانوردی بین‌المللی در پرتو رویکردهای بازدارندگی ایکائو ‬‬‬ - صفحه:87-109

  tick  تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه - صفحه:201-219

  tick  تیغ و ابریشم:* تحلیل مبانی نظری ممیزی آثار سینمایی - صفحه:173-200

  tick  حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید - صفحه:321-351

  tick  حقوق‌شناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‬‬‬‬‬ - صفحه:439-469

  tick  دلالت‌های جنایی «اخلاق ناصری: خواجه‌نصیرالدین طوسی»‏ - صفحه:395-410

  tick  ضرورت‌ها و موانع مشروعیت‌بخشی به اتانازی در ایران - صفحه:411-438

  tick  عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع‌آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی - صفحه:471-509

  tick  قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران - صفحه:33-56

  tick  مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تاکید بر حقوق انگلیس - صفحه:299-319

  tick  مفهوم‎‫‎شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلاها‎‬‬‬‬‬‬‎ - صفحه:147-171

  tick  نسب کودکان متولدشده از رحم اجاره‫ای؛ مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و ترکیه - صفحه:283-298

  tick  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر لوله های فرامرزی نفت و گاز و ضرورت تکامل آن - صفحه:7-32

  tick  نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران - صفحه:369-394

  tick  نگرشی بر آزادی احزاب سیاسی و محدودیت‫های موجه بر آن از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی برخی کشورها ‬‬‬‬‬‬ - صفحه:261-282

  tick  واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی - صفحه:243-260

  tick  وضعیت اقدامات متقابل پس از ورود شورای امنیت به حقوق عدم‌اشاعه - صفحه:57-85
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved