>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا   
سال:1396 - دوره:15 - شماره:53


  tick  ارائه الگوی ترکیبی زیست پذیری کلانشهر تهران بر اساس شاخص های زیرساختی - صفحه:181-204

  tick  ارزیابی توسعه پایدارشهری و امنیت اجتماعی با استفاده از مدل ردّ پای اکولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 13 شهرتهران) - صفحه:311-331

  tick  ارزیابی طرح های توسعه شهری از دیدگاه شهروندان مورد مطالعه: پیاده راه سازی خیابان سلمان فارسی اهواز - صفحه:113-132

  tick  الگوی فرارفت رطوبتی بارش های فراگیر ایران - صفحه:251-264

  tick  برآورد ارتفاع رواناب با استفاده از روش شماره منحنی و ابزار Arc Cn-Runoff مطالعه موردی: حوضه آبخیز کشار، تهران - صفحه:151-164

  tick  بررسی تاریخ معاصر کُردها در ایران از منظرکتاب های درسی دوره متوسطه اقلیم کردستان عراق - صفحه:219-231

  tick  بررسی و ارتباط سنجی روند سری های دمایی و روزهای همراه با گردوغبار استان همدان - صفحه:277-293

  tick  تاثیر ایدئولوژی سیاسی بر ارتقاء سطح فضای جغرافیایی مطالعه موردی: استان قم - صفحه:265-276

  tick  تاثیر ژئومورفولوژی در مکان یابی دفن زباله های شهری شهر نخل تقی با استفاده از Gis - صفحه:295-310

  tick  تببین فرایند شهرگریزی در منطقه کلان شهری اصفهان - صفحه:165-180

  tick  تحلیل اثرات تنش گرمایی بر شهروندان تهرانی - صفحه:91-111

  tick  تحلیل فضایی تغییرات الگوی تراکم جمعیت متاثر از اقدامات نوسازی در کلانشهر تهران (1375-90) - صفحه:7-20

  tick  تحلیلی بر ژئوپلیتیک اقلیم کردستان عراق بعد از فروپاشی داعش - صفحه:37-54

  tick  توسعه درونی: ظرفیت ها و ضرورت های مدیریت رشد و بازآرایی فضایی کلانشهر تهران - صفحه:55-72

  tick  شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر باززنده سازی حمام های ایرانی موردکاوی: حمام تاریخی محتشم کاشان - صفحه:333-349

  tick  طراحی مدل توسعه گردشگری غذا در ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری - صفحه:73-90

  tick  ظرفیت سنجی مدیریت شهری در فرایند توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، نمونه موردی: پنج شهر ایران - صفحه:233-250

  tick  عملکرد میانجی گری جمهوری اسلامی ایران در بحران ژئوپلیتیک قره باغ - صفحه:133-150

  tick  عوامل محیطی موثر بر وقوع جرائم شهری (جرم سرقت) مطالعه موردی: منطقه 1 و 7 شهر قم - صفحه:205-218

  tick  مکان یابی ساخت پناه گاههای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل - صفحه:351-362

  tick  واکاوی رابطه الگوهای همدید با میزان ذرات معلق آلاینده فراگیر در استان تهران - صفحه:21-36
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved