>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته   
سال:1399 - دوره:22 - شماره:3


  tick  ارزیابی سمیت حاد و سمیت دوز های مکرر اسانس کرفس کوهی (کلوس) در موش صحرایی ماده - صفحه:34-47

  tick  استافیلوکوکوس لگدوننسیس؛ پاتوژنی که در ایران باید مورد توجه قرار گیرد - صفحه:157-170

  tick  انتقال عمودی ویروسBk در دوران بارداری: مقاله مروری-روایتی - صفحه:1-11

  tick  برآورد گازهای محل دفن پسماندهای شهری شهرکوهدشت لرستان با استفاده از نرم افزار Landgem - صفحه:130-139

  tick  بررسی اثرات ضد‌‌‌آمیلوئیدوژنیکی و باز کنندگی فیبریل های آمیلوییدی گیاه مریم گلی در شرایط آزمایشگاهی: استراتژی برای کاهش تجمع فیبریل‌های آمیلوئید انسولین در اثر تزریق های مکرر زیرپوستی در بیماران دیابتی - صفحه:68-83

  tick  بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D مادر با پارگی زودرس غشاهای جنینی در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی درمانی عسلیان خرم آباد در سال 1398-1399 - صفحه:48-57

  tick  بررسی فراوانی بتالاکتامازهای تیپ Mbls,Ampc,Shv,Tem در ایزوله های بالینی اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان های منتخب شهر خرم آباد - صفحه:58-67

  tick  تاثیر تمرینات استقامتی همراه با مصرف عصاره هیدروالکلی چوب دارچین بر مارکرهای آنتی اکسیدانی و اندکس قلبی در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:12-22

  tick  تاثیر داروهای پیشنهادی در درمان بیماران مبتلا به کووید 19: یک مرور سیستماتیک - صفحه:140-156

  tick  تاثیر دو ماه تمرین استقامتی و مکمل‌سازی روغن زیتون بر شاخص‌های Il-1 و Nlrp3 در موش‌های صحرایی نر چاق - صفحه:95-107

  tick  تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن‌های Enolase3، Cavolin3 و سطوح پلاسمایی آنزیم Sgot در بافت قلبی رت‌های نر مبتلا به کبد چرب مدل (استئاتوزیس) - صفحه:108-117

  tick  حضور ویروس پاپیلومای انسانی 16 و 18 در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان اصفهان - صفحه:84-94

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی وگروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر عزت نفس و اختلال هراس اجتماعی کارمندان - صفحه:23-33

  tick  پیش بینی وضعیت قرنیه در بیماران قوز قرنیه پس از عمل جراحی کاشت حلقه - صفحه:118-129
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved