>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:4


  tick  اثر دمای پایین بر خصوصیات فیزیولوژی و بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ‌های شبه پرتقال در شمال کشور - صفحه:739-750

  tick  اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium Sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف - صفحه:722-738

  tick  اثر پایه‌های رویشی و بذری گلابی بر خصوصیات رویشی و پتانسیل آب ارقام گلابی - صفحه:705-721

  tick  ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه - صفحه:789-802

  tick  ارزیابی کمی و کیفی اسانس دو اکوتایپ نعناع دشتی (Mentha Spicata L.) در زمان‌های مختلف برداشت - صفحه:825-835

  tick  ارزیابی ویژگی‌های فیزیکوبیوشیمیایی میوه‌ی ارقام جدید نارنگی نوشین و شاهین طی دوره انبارداری - صفحه:751-764

  tick  بررسی اثر فواصل آبیاری و مالچ بر ویژگی های پومولوژیکی و عملکردی زیتون رقم سویلانا در شرایط مزرعه - صفحه:815-824

  tick  بررسی اثر منابع مختلف نوری بر ریخت‌شناسی و رشد گیاهچه‌های سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه و تاثیر آن بر تولید ریزغده در گلخانه - صفحه:683-693

  tick  بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری - صفحه:643-657

  tick  بررسی تاثیر بسترهای مختلف کاشت و محلولپاشی اسید هیومیک بر رشد و برخی ویژگی های کمی و کیفی نشاء گوجه‌فرنگی - صفحه:658-670

  tick  بررسی پاسخ های رشدی بخش هوایی و زیرزمینی گل لیزیانتوس تحت افزایش گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در کشت هیدروپونیک - صفحه:634-642

  tick  بهینه‌سازی بستر کشت قارچ خوراکی شاه صدف با استفاده از ضایعات ارزان قیمت لیگنوسلولزی - صفحه:778-788

  tick  تاثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica Oleracea Var. Italica) در شرایط کشت بدون خاک - صفحه:694-704

  tick  تاثیر پلیمر‎های سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی ارقام باغملک و دزفول زیتون تحت شرایط کم آبی - صفحه:671-682

  tick  توسعه روش موثر باززایی و ترانسفورماسیون توتون از طریق بهینه سازی غلظت تنظیم کننده های رشد و ساکارز - صفحه:803-814

  tick  کاربرد پس از برداشت پلی آمین اسپرمیدین در شرایط غوطه‌وری بر کیفیت انبارمانی و عمر قفسه‌ای میوه انبه (L. Mangifera Indica) - صفحه:765-777
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved