>
Fa   |   Ar   |   En
   نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان   
سال:1400 - دوره:1 - نخستین سمپوزیوم بین المللی آرمان شهر کودکان - کد همایش: 00210-76716


  tick  اثر بخشی و طراحی گرافیک محیطی بر ارتقا شناخت و آموزش کودکان تهران در باغ وحش ارم - صفحه:0-0

  tick  ارایه کتاب کار کودک بر اساس مهندسی کانسی - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی شاخص های آرمان شهر کودک در راستای طراحی شهری مطلوب (مورد مطالعه : محله المهدی تهران) - صفحه:0-0

  tick  ارزیابی محیط بیرونی از دیدگاه کودکان - صفحه:0-0

  tick  افزایش شادی کودکان با استفاده از مفاهیم طراحی مثبت (مطالعه موردی: مبلمان شهری) - صفحه:0-0

  tick  بازآفرینی فضاهای گمشده محله مبتنی بر رویکرد دوستدار کودک (مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری گرگان) - صفحه:0-0

  tick  بازشناسی ابعاد روانشناسانه محیط در ارتقا حضور کودکان در شهر - صفحه:0-0

  tick  بررسی اثر عناصر بصری نقاشی دیواری بر زیست پذیری شهر برای کودکان - صفحه:0-0

  tick  بررسی پارامترهای موثر در طراحی مهدکودک ها به منظور ارتقای خلاقیت کودکان با محوریت رنگ - صفحه:0-0

  tick  برنامه ریزی شهری با ایجاد فرصت های مشارکت برای کودکان - صفحه:0-0

  tick  تاثیر عوامل پروکسمیک فضایی در راستای ارتقا خلاقیت کودکان در مهدهای کودک - صفحه:0-0

  tick  تبیین حق مشارکت در طراحی شهری محله دوستدار کودک بر مبنای نظریه لوفور (مطالعه موردی: محله چناران گرگان) - صفحه:0-0

  tick  تبیین عوامل محیطی امنیت محیط های بازی کودکان در فضاهای اشتراکی (بام ها)مجتمع های مسکونی - صفحه:0-0

  tick  تحلیلی بر فضاهای شهری دوستدار کودک با رویکرد عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: محلات شهر تبریز) - صفحه:0-0

  tick  تدوین راهکارهای دستیابی به شاخص های شهر دوستدار کودک - صفحه:0-0

  tick  راهکارهای طراحی فضای شهری دوستدار کودکان کار - صفحه:0-0

  tick  طراحی فضاهای عمومی پیاده مدار در راستای ارتقاء سلامت جسم و روان مادر و کودک (نمونه مطالعاتی: خیابان خیام جنوبی شهر ارومیه) - صفحه:0-0

  tick  فضاهای شهری برای کودکان اوتیسم (زمین بازی برای کودکان اوتیسم) - صفحه:0-0

  tick  کنکاش ویژگی های محله ایده آل از نگاه کودکانِ ساکن در محلات قدیمی و فرسوده (مورد کاوی: کودکان محله حصارک بالا در کرج) - صفحه:0-0

  tick  مروری بر مطالعات انجام شده در حوزه طراحی زمین بازی و کاربرد واقعیت مجازی به منظور کمک به درمان و اموزش کودکان مبتلا به اتیسم - صفحه:0-0

  tick  مطالعه و بررسی آماری-تحلیلی پارامترها و مولفه های تاثیرگذار در طراحی شهر دوستدار کودک - صفحه:0-0

  tick  مولفه های تاثیرگذار در طراحی محیط های آموزشی برای کودکان مبتلا به اوتیسم و اصول استفاده از آن ها - صفحه:0-0

  tick  نا امنی کودکان در فضاهای عمومی محلات کم برخوردار - صفحه:0-0

  tick  نقش محیط یادگیری در پرورش خلاقیت کودکان با تاکید بر استفاده موثر از طبیعت - صفحه:0-0

  tick  نقش و جایگاه اتاق مادر و کودک در تامین امنیت و سلامت مادران و کودکان (مطالعه موردی: بررسی تاثیرات وجود اتاق های مادر و کودک در محدوده بازار تهران) - صفحه:0-0

  tick  پرورش حس مسئولیت پذیری در کودکان به عنوان شهروندان مسئول - صفحه:0-0
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved