>
Fa   |   Ar   |   En
   خانواده درمانی کاربردی   
سال:1399 - دوره:1 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش مثبت نگری با رویکرد اسلامی بر خود مهار گری، خوددلسوزی و دیدگاه فهمی همسر در زنان متاهل - صفحه:72-88

  tick  اثربخشی ازدواج خبره‌محور بر تصویر ایده‌‌آل از همسر و کمال‌گرایی دختران مجرد - صفحه:164-178

  tick  اثربخشی درمان پردازش شناختی بر تنظیم شناختی هیجان و رشد فردی فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر - صفحه:1-17

  tick  اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک در مقایسه با درمان یکپارچه‌نگر در سبک‌های دفاعی و اعتیاد به اینترنت - صفحه:105-124

  tick  اثربخشی زوج درمانی راه حل محور بر الگوهای ارتباطی و کنترل عواطف زنان آشفته - صفحه:18-37

  tick  اثربخشی فن رهاسازی هیجانی بر اضطراب و نشانگان استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خود به خودی - صفحه:53-71

  tick  تدوین مدل توانایی تحصیلی زودهنگام بر اساس سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با نقش واسطه‌ای کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی - صفحه:125-147

  tick  مقایسۀ اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و تئوری انتخاب به شیوه گروهی بر نشانگان اضطراب نوجوانان - صفحه:148-163

  tick  پدیدارشناسی کیفیت زندگی زنان همسر اول در خانواده های چند همسری - صفحه:89-104

  tick  پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل - صفحه:38-52

  tick  پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری - صفحه:179-197
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved