>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1393 - دوره: - شماره:14


  tick  ارزیابی روش‌های برآورد جریان پایه در چشمه‌های کارستی، مطالعه‌ی موردی چشمه‌های پیرغار و دیمه - صفحه:22-37

  tick  ارزیابی کیفیت آب حوضه آبریز سد شهریار جهت مصارف خانگی و آبیاری با استفاده از شاخص‌های شیمیایی و نقشه برداری Gis در ناحیه میانه، جنوب شرقی استان آذربایجان‌شرقی - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی آهک امام حسن با استفاده از توموگرافی ژئوالکتریک و آنالیز حساسیت قاطع ژئوالکتریک (مطالعه موردی: آهک امام حسن، چوار- ایلام) - صفحه:13-21

  tick  بررسی کانی سازی طلا در سامانه رگه‌ای دره زار در منطقه پاریز (استان کرمان) باتاکید بر مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های گوگرد - صفحه:65-75

  tick  رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران - صفحه:46-59

  tick  کاربرد روش های عددی در شناسایی چشمه های لرزه ای: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان - صفحه:60-64

  tick  مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و غبار استان خوزستان - صفحه:38-45
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved