>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و چشم انداز آموزش   
سال:1400 - دوره:3 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر - صفحه:1-29

  tick  بررسی مقایسه‌ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان) - صفحه:109-138

  tick  تاثیر آموزش‌های پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم - صفحه:83-108

  tick  رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تاکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان پسر متوسطه دوم - صفحه:139-166

  tick  رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با تاکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر - صفحه:167-195

  tick  مقایسه یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم - صفحه:31-54

  tick  نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز - صفحه:55-82
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved