>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و روابط انسانی   
سال:1399 - دوره:3 - شماره:3


  tick  آموزش از راه دور و نظام آموزش عالی کشاورزی - صفحه:221-232

  tick  ارزیابی نقش سیاست های تشویقی شهرداری ها بر نوسازی بافت های فرسوده ( مطالعه موردی: منطقه 14تهران) - صفحه:254-272

  tick  ارزیابی و مقایسه، نتایج پردازش Pca برای داده های Aster در محدوده های Swir و Vnir+Swir (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس) - صفحه:1-7

  tick  اهمیت نقش و حقوق زنان در تجدید حیات فضاهای شهری (مطالعه موردی: خیابان جمهوری اسلامی مهاباد) - صفحه:41-63

  tick  بارزسازی واحدهای سنگ شناختی و پوشش گیاهی در گنبدهای نمکی کنار سیاه و جهانی با استفاده از روش Rbd - صفحه:143-148

  tick  بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان) - صفحه:80-95

  tick  بررسی ریشه های بحران امنیتی در جنوب شرق ایران متاثر از مرز مشترک با پاکستان - صفحه:205-220

  tick  بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامتی کودکان زیر 15 سال با استفاده ازGis و روش Logic Fuzzy (منطقه مورد مطالعه: تهران) - صفحه:26-40

  tick  بررسی میزان رضایت مندی شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر (مطالعه موردی: شهر گرمی) - صفحه:128-142

  tick  بررسی نقش کریدور واخان افغانستان در طرح یک کمربند-یک راه چین - صفحه:233-253

  tick  بررسی نقش گردشگری روستایی بر کالبد سکونتگاه های روستایی - صفحه:120-127

  tick  بررسی همدیدی بارش‌های فرین در شهر تهران - صفحه:64-79

  tick  بررسی پایش دمای سطح زمین با استفاده تصاویر لندست 8 و الگوریتم های تک کاناله و پنجره مجزا (منطقه مورد مطالعه: شهرستان دزفول) - صفحه:8-25

  tick  تاثیر حکمرانی مطلوب در توسعه شهری در ایران - صفحه:273-289

  tick  تحلیل چندمعیاره فضایی شهرک ها‌ و نواحی صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار (مورد مطالعه: استان هرمزگان) - صفحه:323-343

  tick  تحلیلی بر گسترش کالبدی شهر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست - صفحه:149-167

  tick  روشهای بومی کاهش ریسک خشکسالی و چالش های تلفیق آن با دانش نوین - صفحه:307-321

  tick  شناسایی و تحلیل پیش نیازهای برنامه ریزی توسعه اقتصادی با تاکید بر مشاغل زنجیره ای و تعاونی در روستاهای بخش مرکزی هیرمند - صفحه:168-188

  tick  محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ورامین - صفحه:189-204

  tick  نقش اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی - صفحه:96-119
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved