>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و روابط انسانی   
سال:1399 - دوره:2 - شماره:4


  tick  آنالیز بافت گرد و غبار و اثرات آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه ناحیه (1) شهر اهواز - صفحه:80-98

  tick  ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot - صفحه:185-203

  tick  ارزیابی روشهای مختلف درونیابی در پهنه بندی عناصر اقلیمی استان ایلام - صفحه:1-15

  tick  ارزیابی کمی و کیفی شاخص‌های مسکن و پیش‌بینی آن برای افق 1405 مطالعه‌موردی: شهرک شهید باهنر مشهد - صفحه:341-351

  tick  ارزیابی مناطق مستعد توسعه فیزیکی شهر سقز با استفاده از مدل تلفیقی Ahp-Fuzzy - صفحه:230-239

  tick  ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد - صفحه:401-412

  tick  الزامات مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر اقتصاد (مورد مطالعه: شهر میاندوآب) - صفحه:449-471

  tick  الویت بندی راهبردهای استراتژیک منظر شهری در ارتقاء کیفیت منظر خیابان بر اساس دیدهای متوالی با استفاده از روش تاپسیس فازی، نمونه موردی:جداره شمالی خیابان فرخی شهر یزد - صفحه:240-255

  tick  بررسی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار(مطالعه موردی: روستاهای دهستان دیزجرود غربی شهرستان عجب شیر) - صفحه:204-215

  tick  بررسی ارتباط بین ترکیب و غلظت گرد و غبار با سلامتی دانش آموزان در حوضه کارون (مطالعه موردی: اهواز) - صفحه:42-55

  tick  بررسی وضعیت شاخص‌های مسکن شهری مورد مطالعه: مناطق کلانشهر شیراز - صفحه:16-28

  tick  بررسی وضعیت لیتولوژی و مورفولوژی زیرحوضه های کشف رود - صفحه:127-141

  tick  تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارکنان کمیته امداد شهرستان خرم آباد بر عمکرد شغلی آنها - صفحه:70-79

  tick  تحلیل تاثیرات حفظ فرهنگ بومی در استان خراسان شمالی - صفحه:265-284

  tick  تحلیل ساختار فضایی- کالبدی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی(Swot-Ahp) - صفحه:352-375

  tick  تنوع زیستی رویکردی مناسب جهت امنیت و سلامت غذایی - صفحه:285-295

  tick  سنجش میزان رضایت ساکنان از وضعیت مبلمان شهری با رویکرد هویت بخشی و سرزندگی(مورد مطالعه: شهر کرج) - صفحه:433-448

  tick  سنجش وارزیابی تاب آوری کالبدی روستاهای در معرض خطر وقوع زلزله(نمونه موردی: روستاهای دهستان انجیرلو شهرستان بیله سوار) - صفحه:308-326

  tick  شناسایی مناطق مستعد جهت اسکان موقت بعد از وقوع زلزله (مطالعه موردی: شهر سنندج) - صفحه:254-263

  tick  شناسایی موانع توسعه کارآفرینی زنان قالیباف روستایی(موردمطالعه: دهستان جامرود، شهرستان تربت‌جام) - صفحه:413-432

  tick  مطالعه ی آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی از منظر جوامع محلی(مطالعه موردی روستاهای طایقان و چشمه علی استان قم) - صفحه:296-307

  tick  مطالعه ی عوامل شکل دهنده ی تصویر از ایران در گردشگران آلمانی(مطالعه ی موردی) - صفحه:327-340

  tick  مکان یابی مناطق مستعد توسعه فیزیکی شهری با استفاده از روشهای Owa و Anp (مطالعه موردی: شهر بیجار) - صفحه:386-399

  tick  همبستگی فراوانی روزهای گرد و غبار با تعداد دانش آموزان بیمار مقطع ابتدایی با استفاده از ضرایب آماری. مورد مطالعه: دبستانهای ناحیه 4 شهر اهواز - صفحه:99-126

  tick  پایش میزان فرونشست محدوده شهری پاکدشت با استفاده از روش تداخل سنجی راداری - صفحه:29-41

  tick  پتانسیل سنجی توسعه اکوتوریسم منطقه گَوَندره شهرستان قروه با استفاده از مدل تلفیقی Ahp-Swot - صفحه:56-69

  tick  پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع زمین‌لغزش در شهرستان پاوه با استفاده از روش منطق Fuzzy - صفحه:376-385

  tick  پتانسیل سنجی ژئوسایت های مستعد استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش کامنسکو - صفحه:400-412

  tick  پهنه بندی توسعه کارست به منظور شناسایی منابع آب‌های کارستی با استفاده از مدل منطق فازی و Ahp (حوضه آبریز تکاب) - صفحه:240-253

  tick  پهنه بندی مناطق مستعد سیل خیزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهرستان کامیاران) - صفحه:216-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved