>
Fa   |   Ar   |   En
   اندیشه معماری   
سال:1398 - دوره:3 - شماره:6


  tick  ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز - صفحه:144-159

  tick  اصلاح چرخه حیات ساختمان‌ها از طریق بازشناسی معیارهای استفاده دوباره از ساختمان‌های موجود - صفحه:126-143

  tick  اصول مدیریت معماری با محوریت آموزش مدیریت طراحی - صفحه:44-58

  tick  بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) - صفحه:160-174

  tick  بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش‌های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران - صفحه:110-125

  tick  تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی - صفحه:96-109

  tick  تبیین مدل مفهومی مولفه های موثر در شکل گیری تجربه معماری - صفحه:59-75

  tick  تجربه فضایی روایت و معماری : نقش روایت مکان در بهبود کیفیت فضای موزه‌های نوین ایران - صفحه:190-203

  tick  تحلیل اثر زیرساخت های سبز شهری بر ارتقا مولفه های پایداری محیطی - صفحه:175-189

  tick  تحلیل ارتباط میان مولفه‌های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه‌ای تاریخی در تبریز - صفحه:76-95

  tick  خاستگاه‌ مفهوم «تهی» در اندیشه «کریستوفر الکساندر» - صفحه:29-43

  tick  فضای معماری در سیطرۀ سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریۀ تولید فضای لوفور - صفحه:204-220

  tick  مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر - صفحه:1-16

  tick  چیستی و چرایی مسجد خان جهرم، مسجدی گنبدخانه دار در استان فارس - صفحه:17-28
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved