>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:3


  tick  آمادگی بیمارستان‌ها جهت تخلیه و انتقال بیماران بخش مراقبت‌های ویژه در حوادث و بلایا - صفحه:277-288

  tick  ارتباط استرس آسیب ثانویه با انگیزش تحصیلی در فرزندان جانبازان استان مازندران - صفحه:207-214

  tick  بررسی ارتباط بین امید و خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز - صفحه:234-242

  tick  بررسی ارتباط جوّ اخلاقی با تعهد سازمانی از دیدگاه تکنولوژیست‌های اتاق عمل و هوشبری بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:243-251

  tick  بررسی ارتباط عملکرد خانواده با استرس، اضطراب و افسردگی خلبانان نیروی هوایی اصفهان در سال 97-98 - صفحه:198-206

  tick  بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر راهبردهای بازارزیابی و سرکوب در دانشجویان پرستاری نظامی - صفحه:189-197

  tick  بررسی تاثیر استفاده از کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از خروج شیت شریانی در بیماران تحت آنژیوپلاستی عروق کرونر بیمارستان‌های منتخب نظامی - صفحه:225-233

  tick  تاثیر زاویه تخت بر میزان راحتی بیماران بعد از خارج کردن شیت پس از آنژیوگرافی فمورال در بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان منتخب نظامی - صفحه:215-224

  tick  دانستنی‌های ویروس کووید 19، از تشخیص تا پیشگیری و درمان: یک مرور روایتی - صفحه:289-300

  tick  شیوع توکسوپلاسما گوندی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو: یک مطالعه­ی مورد-شاهدی در جنوب غربی ایران - صفحه:252-260

  tick  مروری بر کلیات مراقبتی - درمانی سوختگی و معرفی یک بیمارستان نظامی پیشرو در مدیریت بیماران سوختگی - صفحه:261-276
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved