>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی تاثیر اقدامات آموزشی - مشاوره‌ای، تمرینات ورزشی و بهبود محیط شغلی بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در خلبانان و پرسنل پروازی نظامی - صفحه:87-94

  tick  بررسی تاثیر بسته آموزشی رسانه‌ای پیشگیری از کم خونی فقر آهن بر سواد سلامت دختران دبیرستانی شهرستان چابهار - صفحه:156-162

  tick  بررسی تاثیر تصمیم‌گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران - صفحه:127-136

  tick  بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر تهران و برخی عوامل مرتبط با آن - صفحه:137-145

  tick  طراحی و اعتباریابی ابزار پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب باز در بخش مراقبت‌های ویژه - صفحه:112-126

  tick  عوامل سازمانی موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی شهر تهران - صفحه:104-111

  tick  مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه‌سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا - صفحه:95-103

  tick  پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم‌های مغزی بازداری فعال‌سازی رفتاری و توانایی‌های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396 - صفحه:146-155

  tick  گزارش علمی از حضور کمیته پرستاری نظامی در چهارمین کنگره بین المللی طب نظامی Icmm - صفحه:81-86
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved