>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های دستوری و بلاغی   
سال:1398 - دوره:9 - شماره:15


  tick  ارزش‌ های زبانی و ادبی تنسیق‌ صفات در تاریخ وصاف (جلد چهارم) - صفحه:143-166

  tick  بررسی بازتاب مولفه‌‌ها و ویژگی‌‌های رمانتیکی و غنایی در داستان‌‌های ترجمۀ فرج بعد از شدت - صفحه:41-69

  tick  بررسی و تحلیل موضوعات و مفاهیم دینی کتاب‌‌های شعر کودکان و نوجوانان در بین سال‌‌های 1390 الی 1393 - صفحه:231-258

  tick  تاثیر حافظ بر ذهن و زبان شفیعی‌کدکنی - صفحه:315-345

  tick  تامّلی بر چند پژوهش در تصحیح متن دیوان خاقانی بر اساس معیارهای سبکی او - صفحه:121-142

  tick  تصویرپردازی‌های هنرمندانه نظامی از مولّفه‌‌های منظومه خسرو و شیرین - صفحه:259-281

  tick  جلوۀ عارفانۀ آیرونی نمایشی در دفتر اوّل مثنوی معنوی - صفحه:283-314

  tick  صدای سیاست‌ گریز زنانه در رمان چراغ‌ ها را من خاموش می‌ کنم - صفحه:167-191

  tick  طبقه‌‌‌بندی تکواژهای تصریفی زبان فارسی بر اساس مدل چهارتکواژ - صفحه:97-120

  tick  طبیعت‌گرایی چوبک در چراغ آخر (بررسی داستان‌های کوتاه «اسب چوبی» و «آتما، سگ من» از دیدگاه مکتب ناتورالیسم) - صفحه:71-95

  tick  مرگ شخصیّت در رمان نو «شازده احتجاب» گلشیری - صفحه:9-40

  tick  مقایسه عناصر اجرایی در نقالی و تعزیه‌خوانی - صفحه:193-229
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved