>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای مدیریت در نظام سلامت   
سال:1400 - دوره:6 - شماره:2


  tick  اثربخشی مقایسه‌ای درمان های مبتنی بر شفقت با کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی روی انعطاف‌پذیری روانشناختی بیماران مبتلا به Hiv بیمارستان امام خمینی - صفحه:103-116

  tick  ارزیابی سیاست های دارویی ایران در واردات داروها و تعیین ماهیت داروهای وارداتی با استفاده از روش Abc-Ved - صفحه:145-157

  tick  بررسی وضعیت و اثرات درآمدی پذیرش و اعزام بیماران نیازمند سرویس جراحی عروق در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران - صفحه:158-166

  tick  تاثیر اقتصادی کوید-19 بر حوزه های مختلف سلامت - صفحه:80-82

  tick  تحلیل سلسله مراتبی فازی مولفه‌های حکمرانی خوب برای سیاستگذاری نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران - صفحه:87-102

  tick  ترجیحات تصمیم‌گیری و مشارکت ادراک‌شده بیماران در مراقبت: مطالعه موردی در بیمارستان‌های آموزشی یزد - صفحه:117-132

  tick  سیاستگذاری دولت در کنترل ویروس کووید-19 بر اساس رویکرد تئوری بازی: تعطیلی مشاغل یا خرید واکسن - صفحه:133-144

  tick  لزوم تداوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در افراد دریافت کننده واکسن کووید-19 - صفحه:83-86

  tick  نیازسنجی آموزشی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر بسته‌های طرح تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی - صفحه:167-179
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved