>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق انرژی   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  ارزیابی عملکرد روش‌های قراردادی به‌کار گرفته‌شده در توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی - صفحه:397-418

  tick  بررسی استثنائات مسئولیت بهره‌بردار تاسیسات هسته‌ای در فرایند حمل و نقل مواد هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی - صفحه:373-395

  tick  بررسی روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبۀ غرامت در داوری‌های صنعت نفت - صفحه:357-371

  tick  بهره‌برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلیج فارس در پرتو الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون منطقه‌ای کویت - صفحه:275-294

  tick  تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (Adr) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران Ipc - صفحه:459-475

  tick  تعهدات دولت میزبان بر اساس پیمان منشور انرژی (Ect) و نحوۀ بازتاب آن در مبانی حکمی آراء داوران - صفحه:477-493

  tick  روابط میان عامل و اعضای غیرعامل در قراردادهای عملیات مشترک (تطبیق با الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران) - صفحه:439-457

  tick  رویکردهای قانونی در مدیریت ریسک‌ استخراج نفت و گاز شیل - صفحه:313-333

  tick  صلاحیت ایکسید در پرتو رای 2018 این دیوان در دعوای شرکت ماسدار علیه دولت اسپانیا در مورد سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر - صفحه:295-312

  tick  مشارکت تجاری دولت در پروژه‌های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش‌ها - صفحه:251-273

  tick  مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا - صفحه:335-355

  tick  واکنش نظام حقوقی حاکم بر حمل‌و نقل دریایی کالابه چالش‌های زیست محیطی ناشی از نشت نفت و گاز (با تاکید بر کنوانسیون روتردام) - صفحه:419-438
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved