>
Fa   |   Ar   |   En
   توانمندسازی کودکان استثنایی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:22


  tick  اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا - صفحه:61-69

  tick  اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روان‌شناختی والدین دارای کودک کم‌توان ذهنی - صفحه:96-107

  tick  اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیش‌فعال بر اختلالات رفتاری فرزندان - صفحه:50-60

  tick  ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی - صفحه:79-87

  tick  بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت‌نفس نوجوانان فلج مغزی - صفحه:37-49

  tick  تاثیر آموزش مهارت‌های‌ زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانان آهسته‌گام - صفحه:88-95

  tick  رابطه خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری با تعامل مادر- کودک در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی - صفحه:26-36

  tick  مقایسه حمایت اجتماعی ادراک‌شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی - صفحه:15-25

  tick  مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری - صفحه:70-78

  tick  وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین - صفحه:6-14
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved