>
Fa   |   Ar   |   En
   توانمندسازی کودکان استثنایی   
سال:1396 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش حل‌مسالۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش - صفحه:105-119

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام - صفحه:95-103

  tick  اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان-ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران - صفحه:121-127

  tick  بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی - صفحه:71-80

  tick  تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس - صفحه:7-15

  tick  طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه - صفحه:17-33

  tick  مقایسۀ افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی آهسته‌گام، نابینا، ناشنوا و کم‌توان جسمی حرکتی - صفحه:59-69

  tick  پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی براساس سبک دلبستگی و رابطۀ مادر فرزند در کودکان تیزهوش - صفحه:47-58

  tick  پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی - صفحه:35-46

  tick  پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش - صفحه:81-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved