>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش و سلامت جامعه   
سال:1396 - دوره:4 - شماره:1


  tick  اثربخشی امید درمانی گروهی برکیفیت زندگی و تاب آوری زنان معتاد - صفحه:28-34

  tick  ارتباط بین رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان - صفحه:20-27

  tick  بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج: کاربردی از الگوی پرسید - صفحه:1-11

  tick  بررسی مشارکت مالی خانوارهای شهری ایرانی در نظام سلامت در طی سال‌های 1383 تا 1395 : با تاکید بر طرح تحول نظام سلامت - صفحه:43-50

  tick  تعیین‌کننده‌های شناختی اجتماعی قصد آموزش به بیمار توسط پرستاران - صفحه:12-19

  tick  فاکتورهای مرتبط با انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر فسا: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده - صفحه:51-58

  tick  مقایسه سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی بر حسب انتخاب روش زایمان در زنان نخست زای شهر بندرعباس - صفحه:59-65

  tick  پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی - صفحه:35-42
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved