>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت اراضی   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:2


  tick  بررسی و ارزیابی روند تغییرات سطح زیر کشت پسته و پیش‌بینی آن با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (مطالعه موردی زیدآباد ، شهرستان سیرجان ) - صفحه:231-245

  tick  بررسی و تحلیل مذاکرات اولین دوره مجلس شورای ملی در لغو تیولداری - صفحه:263-274

  tick  تجزیه و تحلیل زمین‏نما با استفاده از تخمین‏گر کریجینگ(مطالعه‏ ی موردی: هرمزآباد رفسنجان، استان کرمان) - صفحه:291-304

  tick  مدیریت پایدار خاک و نقش آن در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای - صفحه:187-204

  tick  مروری بر پژوهش‌ها و کاربرد کودهای زیستی در زراعت گندم در ایران - صفحه:205-220

  tick  معادلات و روش‌های پیش‌بینی فرسایش شخم و برآورد جابجایی خاک ناشی از عملیات خاکورزی در حوضه چهل گزی استان کردستان - صفحه:221-230

  tick  مقایسه برتری‌ها و کاستی‎های رادیونوکلئید‎های سزیم-137، سرب-210 و برلیوم-7 برای ارزیابی فرسایش خاک - صفحه:275-290

  tick  مکان‌یابی عملیات اصلاحی ذخیره نزولات آسمانی در عرصه‌های طبیعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نازلو چای، ارومیه) - صفحه:247-261
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved