>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی   
سال:1399 - دوره:9 - شماره:2


  tick  استفاده از روش‌های یادگیری عمیق برای ارزیابی کیفیت کاشت غلات - صفحه:119-131

  tick  انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه‌سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر - صفحه:123-139

  tick  اندازه‌گیری برخط سطح بذر و کود مخزن خطی‌کارها با استفاده از روش مادون‌قرمز - صفحه:95-105

  tick  برازش مدل ریاضی برای پیش‌بینی برخی شاخص‌های کیفی برنج سفید بر اساس آزمون خمشی دانه توسط روش سطح پاسخ - صفحه:11-21

  tick  بررسی اثرات زیست‌محیطی و مصرف انرژی در تولید چغندرقند و پیش‌بینی عملکرد محصول با استفاده از مدل‌‌های Ann و Anfis در استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری - صفحه:107-118

  tick  تاثیر سامانه‌های خاک‌ورزی و روش‌های کاشت بر روی کارایی مصرف آب، انتشار دی‌اکسیدکربن از خاک و عملکرد گندم - صفحه:61-70

  tick  تشخیص درجه رسیدگی توت‌فرنگی به کمک بینی الکترونیک - صفحه:71-80

  tick  تعیین حجم و وزن تخم بلدرچین با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی و مصنوعی و مقایسه با مدل های رگرسیونی - صفحه:23-34

  tick  توسعه روشی جدید مبتنی بر پردازش تصویر برای تشخیص گردو بر روی درخت - صفحه:51-60

  tick  شبیه‌سازی اجزا محدود تقابل چرخ پارویی و خاک مرطوب- توسعه مدل و اعتبارسنجی آزمایشی - صفحه:81-94

  tick  پتانسیل به‌کارگیری تکنیک ماشین بینایی برای جداسازی کیفی مغز گردو (رقم کاغذی) - صفحه:1-9

  tick  پیش بینی پارامترهای مرتبط با کشش تراکتور حین عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (Anfis) - صفحه:35-50
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved