>
Fa   |   Ar   |   En
   رشد فناوری   
سال:1395 - دوره:13 - شماره:1


  tick  ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) - صفحه:16-23

  tick  تاثیر فشارهای محیطی بر عملکرد سازمان با تاکید بر انتخاب فناوری سبز (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط تولید رنگ شیمیایی) - صفحه:41-48

  tick  تاثیر نوسازی نرم افزاری بر هویت: رویکردی اجتماعی با توجه به قوانین علم و فناوری، مورد مطالعه: کاربران نرم افزار امور مشترکین مخابرات استان اصفهان - صفحه:24-40

  tick  دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان - صفحه:1-8

  tick  شناسائی روش های مناسب برای بلوک جریان های درآمدی در کسب و کارهای الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت کاغذ دیواری آرمانی (صنعت کاغذدیواری)) - صفحه:49-53

  tick  شناسایی و اولویت ‌‌بندی شایستگی‌ های مدیران واحدهای تحقیق و توسعه فناوری - صفحه:54-62

  tick  طبقه بندی مشتریان خدمات اینترنتی با استفاده از الگوریتم داده کاوی - صفحه:9-15

  tick  عارضه‌یابی عدم توسعه موفق صنایع دریایی ایران با استفاده از تحلیل وضع موجود و مطلوب زنجیره ارزش صنعت - صفحه:63-72
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved