>
Fa   |   Ar   |   En
   رشد فناوری   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:4


  tick  ارائه الگوی مفهومی بهره‌وری نیروی انسانی با تلفیق رویکرد اسکاپ- کارت امتیازی متوازن - صفحه:41-50

  tick  ارزیابی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (Erp) با به‌کارگیری مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی دلون و مکلین؛ مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو - صفحه:1-7

  tick  ارزیابی وضعیت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از حیث مولفه‌های مدیریت فناوری؛ مطالعه تطبیقی ایران با 35 کشور منتخب - صفحه:28-40

  tick  بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر شکل‌گیری رفتار تسهیم دانش در یک مرکز مخابراتی در ایران - صفحه:61-69

  tick  بکارگیری فناوری رادیوشناسه (Rfid) مکانیزمی برای مدیریت زنجیره عرضه محصولات فاسدشدنی - صفحه:8-16

  tick  سنجش شاخص دستیابی به فناوری و نوآوری در ایران در مقایسه با کشورهای جهان - صفحه:70-75

  tick  شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد Bpms؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان یزد - صفحه:51-60

  tick  مروری بر ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان: از شکل‌گیری تا عمل؛ مطالعه موردی: بررسی وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان در ایران - صفحه:17-27
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved