>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش و فناوری هوافضا   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبه ماه - صفحه:193-207

  tick  انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی - صفحه:223-234

  tick  بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد - صفحه:243-255

  tick  بررسی اثرات خنک‌کاری لایه‌ای بر مشخصه‌های عملکردی یک توربین محوری - صفحه:209-221

  tick  بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی - صفحه:41-53

  tick  بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای - صفحه:67-76

  tick  بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن - صفحه:17-28

  tick  بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت - صفحه:235-242

  tick  تحلیل الاستیک درام اسپول دوار Fgm کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی - صفحه:55-66

  tick  تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده - صفحه:29-39

  tick  تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف - صفحه:7-16

  tick  تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی - صفحه:91-107

  tick  تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی - صفحه:179-192

  tick  دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز - صفحه:137-151

  tick  طراحی قانون هدایت پیش‌بین در یک مساله هدایت دو بعدی با وجود محدودیت در شتاب ورودی - صفحه:169-178

  tick  طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی - صفحه:257-269

  tick  فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین - صفحه:77-90

  tick  قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رویت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین - صفحه:109-124

  tick  مدلسازی ریاضی تعامل انسان-ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات - صفحه:153-167

  tick  هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای - صفحه:125-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved