>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:16


  tick  ارائه مدل مناسب تصمیم‌گیری برای انتخاب راهبرد موثر تولید سبز در مجتمع فولاد صنعت بناب - صفحه:57-75

  tick  ارائه مدلی چند هدفه برای مکان‌یابی - تخصیص سیستم‌های مراقبت سلامت پیشگیرانه با تقاضای احتمالی - صفحه:15-37

  tick  بازطراحی شبکه زنجیره‌تامین ترکیبی تاب‌آور تحت ریسک‏های عملیاتی و اختلال: مطالعه موردی - صفحه:113-135

  tick  بررسی عایدی نمایندگی خدمات پس از فروش و مصرف‌کننده در طول دوره وارانتی پایه و تمدیدشده با رویکرد تئوری بازی (مطالعه موردی: نمایندگی خدمات پس از فروش کامیون‌های کشنده) - صفحه:39-55

  tick  تعیین سیاست بهینه سفارش‌دهی در مدل چند دوره‌ای احتمالی با در نظر گرفتن قیمت خرید تصادفی - صفحه:95-111

  tick  زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات - صفحه:1-13

  tick  طراحی اقتصادی-آماری نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری و اندازه‌گیری مجدد - صفحه:159-169

  tick  مدل برنامه‌ریزی تصادفی و رویکرد حل تجزیه بندرز برای برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و نگهداری‌تعمیرات در سیستم تولید چندکارخانه‌ای - صفحه:77-93

  tick  مدل ریاضی دو هدفه برای مسئله زمان‌بندی کامیون در یک سیستم انبار متقاطع با درنظر گرفتن ترتیب توالی و برون‌سپاری محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی بازه‌ای - صفحه:137-157

  tick  مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی برای محصولات فسادپذیر در گراف چندگانه با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه و اختلال انبارها - صفحه:171-183

  tick  مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تامین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی - صفحه:185-197

  tick  یک رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا) - صفحه:199-213
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved