>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تامین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی  
   
نویسنده شفیعی رودباری عرفان ,فاطمی قمی محمدتقی ,شیخ سجادیه محسن
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1399 - دوره : 8 - شماره : 16 - صفحه:185 -197
چکیده    با توجه به نگرانی جهانی در خصوص محیط‍‍زیست، ایجاد زنجیره تامین معکوس به‍عنوان یک استراتژی مهم در راستای کاهش برداشت از منابع طبیعی شناخته می‌شود. در این تحقیق یک مدل برنامه‍ریزی عدد صحیح آمیخته خطی برای طراحی شبکه زنجیره تامین معکوس توسعه یافته است. در این مدل لایه‌های زنجیره به صورت چندگانه تعریف شده است. نیز هدف این مدل بیشینه سازی درآمد ناشی از فروش محصولات بازیابی شده از فرایندهای استفاده مجدد، بازسازی، بازتولید، بازیافت و فروش قطعات یدکی است. همچنین در نظر گرفتن تنوع محصولات و لیست قطعات هر محصول ازجمله ویژگی‌های مدل توسعه داده شده است. برای حل این گونه مسائل نیز الگوریتم ترکیبی بر پایه الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شاخه و کران توسعه یافته است. اعتبارسنجی این الگوریتم با کمک داده های تصادفی ایجاد شده در ابعاد مختلف، بررسی شده است. همچنین در انتها، تحلیل حساسیت تابع هدف نسبت به تغییرات پارامترهای کلیدی ارزیابی شده است.
کلیدواژه طراحی شبکه زنجیره تامین، لجستیک معکوس، الگوریتم ترکیبی، بازتولید و استفاده مجدد، بازسازی و بازیافت
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی صنایع, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved