>
Fa   |   Ar   |   En
   یک رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا)  
   
نویسنده قندی بیدگلی سمیه ,کریمی فرزانه
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1399 - دوره : 8 - شماره : 16 - صفحه:199 -213
چکیده    خطوط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط به‌دلیل افزایش توانایی‌های آن‌ها برای برطرف کردن طیف بالایی از خواسته‌های مشتری، به‌طور گسترده‌ای در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. بالانس خط مونتاژ یک مسئله طراحی اساسی برای صنایع می‌باشد. از طرفی مسئله بالانس خط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط یک مسئله nphard می‌باشد. بنابراین لازم است محققان برای حل این مسئله رویکردهای موثری را طراحی نمایند. در این مقاله، یک الگوریتم ژنتیک برای بالانس خط مونتاژ شرکت به آفرینان داتیس تیوا که از نوع mtalb می‌باشد به کار گرفته شده است.    ازآنجاکه زمان انجام کارها متغیر می‌باشد، از رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت نزدیک شدن هر چه بیشتر به شرایط واقعی استفاده گردیده است. در نهایت با مقایسه معیارهای حداقل نمودن تعداد ایستگاه‌های جفت شده و تعداد کل ایستگاه‌ها، کارایی خط مونتاژ وزن دار و ضریب همواری خط مونتاژ وزن دار برای مدت زمان سیکل مشخص در دو حالت قبل و بعد از متعادل‌سازی، تاثیر متعادل‌سازی بر عملکرد خط مونتاژ مورد مطالعه نشان داده شده است.
کلیدواژه بالانس خط مونتاژ (Alb)، بالانس خط مونتاژ دوطرفه با مدل مختلط (Mtalb)، رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، ایستگاه های جفت شده، کارایی خط مونتاژ وزن دار (Wle)، ضریب همواری خط مونتاژ وزن دار (Wsi)
آدرس دانشگاه کاشان, دانشکده مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved