>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه مدل مناسب تصمیم‌گیری برای انتخاب راهبرد موثر تولید سبز در مجتمع فولاد صنعت بناب  
   
نویسنده دباغ رحیم ,آقا پور اسبق صابر
منبع پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد - 1399 - دوره : 8 - شماره : 16 - صفحه:57 -75
چکیده    گزینش و انتخاب موثرترین استراتژی‌های تولید سبز برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی یک صنعت خاص، به‌ دلیل وجود گزینه‌های متعدد، اهداف مدیریتی گوناگون و محدودیت منابع، فرایند پیچیده‌ای به شمار می‌رود. در این پژوهش، یک رویکرد تصمیم‌گیری توسعه‌‌یافته با قابلیت فرمول‌بندی آرمان‌ها و محدودیت‌های سازمان، برای رسیدگی به این موضوع ارائه‌ شده است. رویکرد حل مسئله پیشنهادی ترکیبی از روش‌های آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری (dematel)، فرایند تحلیل شبکه‌ای (anp)، تکنیک ارزیابی نسبت جمعی (aras) و به همراه مدل برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک (zogp) است. رویکرد پیشنهادی برای ارزیابی و انتخاب مناسب‌ترین استراتژی‌های تولید سبز، از بین گزینه‌های تعیین‌شده، به‌صورت موردی برای مجتمع فولاد صنعت بناب، اجرا و اعتباربخشی شده است. در این مطالعه تجربی، مجموعه‌ای از زیرمعیارها در قالب چهار بعد شامل چشم‌انداز زیست‌محیطی، چشم‌انداز عملیاتی، چشم‌انداز سازمانی و چشم‌انداز خارجی، جهت ارزیابی استراتژی‌ها در صنعت فولاد تعیین شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که در میان ابعاد تصمیم‌گیری، چشم‌انداز خارجی به‌عنوان تاثیرگذارترین عامل شناسایی شده است. علاوه‌‌بر این مشخص شد که با توجه به منابع موجود، استراتژی‌های احداث تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی و استقرار سیستم مدیریت پسماندها، بهترین راهبردها برای بهبود عملکرد زیست‌محیطی مجتمع فولاد به شمار می‌روند.
کلیدواژه استراتژیهای تولید سبز، برنامه‌ریزی آرمانی صفر و یک، تصمیم‌گیری چند معیاره، صنعت سبز، عملکرد زیست‌محیطی
آدرس دانشگاه صنعتی ارومیه, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه صنعتی ارومیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved