>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1396 - دوره:21 - شماره:3


  tick  آینده‌نگاری توسعه منطقه‌ای با رویکرد تلفیقی سناریونویسی و مدل تحلیلی Swot مطالعه موردی: استان گیلان - صفحه:189-220

  tick  ارائه مدل توسعه‌یافته فرا ابتکاری مبتنی‌بر الگوریتم ژنتیک چندهدفه جهت مدل‌سازی تغییر بهینه کاربری اراضی - صفحه:307-327

  tick  ارزیابی توسعه فیزیکی درون‌زا و برون‌زای شهر مراغه و ارائه الگوی بهینه - صفحه:329-367

  tick  ارزیابی سطح آمادگی فیزیکی–کالبدی خانوارهای شهر کرمان در برابر زلزله - صفحه:283-305

  tick  ارزیابی شاخص های شهروند الکترونیک از منظر شهروندان (نمونه موردی: کلان‌شهر شیراز) - صفحه:1-26

  tick  ارزیابی ‌پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده خاییز - صفحه:95-118

  tick  بازسازی سری‌های زمانی Ndvi سنجنده Modis با استفاده از الگوریتم تجزیه‌وتحلیل هارمونیک سری‌های زمانی (Hants) (مطالعه موردی: استان یزد) - صفحه:221-255

  tick  بهینه‌سازی مکان استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر گرگان با استفاده از روش طبقه‌بندی و الگوریتم رقابت استعماری با رویکرد مدیریت بحران زلزله - صفحه:257-281

  tick  تبیین رابطه‌‌ بین قابلیت پیاده‌‌مداری مناطق شهری با توزیع فضایی مرگ‌‌ومیرهای ناشی از سرطان‌‌های سینه و کولورکتال در شهر تهران - صفحه:55-94

  tick  تحلیل رابطه تغییرات زمانی دمای سطح زمین و الگوی فضایی تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر زنجان) - صفحه:119-144

  tick  مدلسازی روابط فضایی اثر توپوگرافی بر دورنمای نیاز گرمایشی ایران با استفاده از مدل میان مقیاس منطقه ایی Regcm4 - صفحه:27-53

  tick  واکاوی روابط فضایی در بنادر جنوبی ایران و حوزه‌های پسکرانه آن؛ ارائه یک نظریه زمینه‌ای: مطالعه موردی مثلث فضایی شیراز، بندرعباس و بوشهر - صفحه:145-187
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved