>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی روابط فضایی اثر توپوگرافی بر دورنمای نیاز گرمایشی ایران با استفاده از مدل میان مقیاس منطقه ایی Regcm4  
   
نویسنده احمدی محمود ,داداشی رودباری عباسعلی ,ابراهیمی رضا
منبع برنامه ريزي و آمايش فضا - 1396 - دوره : 21 - شماره : 3 - صفحه:27 -53
چکیده    تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر تقاضای انرژی برای نیاز گرمایش ساختمان‌ها امری غیرقابل‌اجتناب خواهد بود؛ لذا بایسته است به‌ پیش‌بینی آب‌وهوای آینده پرداخته شود تا زمینه توسعه، انطباق و استراتژی‌های مناسب انرژی فراهم گردد. در این پژوهش به‌منظور ارزیابی نقش توپوگرافی بر دورنمای نیاز گرمایشی ایران از داده‌های دمای روزانه مدل eh5om موسسه ماکس پلانک طی دوره آماری (20502015 میلادی)، تحت سناریو a1b با تفکیک 1.75 درجه قوسی، برای گستره ایران بارگیری گردید. در گام بعدی داده‌های نامبرده با تفکیک مکانی 0.27 × 0.27 قوسی توسط مدل (regcm4) ریزمقیاس شدند. سپس با استفاده از روش زمین‌آمار کریجینگ داده‌های روزانه دمایی در پهنه‌ای به ابعاد 15 ×15 کیلومتر بر ایران گسترانیده شد که نتیجه آن ماتریسی به ابعاد 7200 ×13140 به‌دست‌آمده و نیاز گرمایشی کشور برای دوره آتی بر روی این ماتریس با استفاده از مدل ukmo محاسبه گردید. نتایج نشان داده است که نیاز گرمایشی در ایران دارای الگوی خوشه‌ای بالا می‌باشد. واسنجی مدل‌های رگرسیونی کلاسیک (ols) و وزن‌دار جغرافیایی (gwr) نشان داد که در مناطق وسیعی که دارای افت‌وخیز ارتفاعی زیادی می‌باشند مدل‌های رگرسیونی کلاسیک نمی‌تواند روابط نیاز گرمایشی را با ارتفاع مدل‌سازی نماید. به‌طورکلی کشور از لحاظ دورنمای نیاز گرمایشی به سه بخش جلگه‌ها و سواحل جنوبی و پسکرانه‌ای، نوار کوهستانی و کوهپایه‌ای و بالاخره دشت‌ها و چاله‌های داخلی و بیرونی قابل پهنه‌بندی است و وردایی فضایی نیاز گرمایشی برآورد شده مبتنی بر ارتفاع نشان داده است که افزایش مقدار نیاز گرمایشی رابطه مستقیمی توپوگرافی پیچیده محلی دارد.
کلیدواژه مدل Eh5om، مدل Regcm4، مدل Gwr، ایران
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده علوم زمین, ایران, دانشگاه یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved